Simskola


Minisim

Minisim är en grupp för barn mellan 2,5-4 år som på ett lekfullt sätt vill öka sin vattenvana och ta sina första simtag. Vi introducerar självräddning och säkerhet för att få barn som inte bara är vattenvana utan även kan bli trygga och ta sig tillbaka till kanten.

Simskola Nybörjare

Simskola Nybörjare är för barn över 4 år som kan doppa huvudet utan problem där slutmålet är att kunna flyta självständigt på rygg, mage och rotera, simma 5 meter utan hjälpmedel samt hoppa från kanten. Vi blandar övningar för vattenvana och simning på ett lekfullt sätt. Vi fokuserar mycket på självräddning och säkerhet för att få barn som exempelvis kan vända sig till rygg och ta sig till kanten.

Simskola Fortsättning

Simskola Fortsättning är för barn över 4 år som självständigt kan flyta på mage och rygg samt simma 5 meter utan hjälpmedel. I denna grupp fortsätter vi träna på vattenvana och ökar barnens simkunskaper där slutmålet nu är att kunna simma 10 meter ryggsim samt crawl. Vi introducerar även bröstsim, livräddningsryggsim, dyk och fortsätter träna självräddning och säkerhet.

Simskola Avancerad

Simskola Avancerad är för barn över 5 år som kan simma 10 meter ryggsim och crawl. Här utvecklar vi simtekniken och slutmålet är att kunna simma 25 meter ryggsim, bröstsim samt crawl. Vi lär oss hur man andas korrekt, dyker samt testar saker som fjärilskickar och kullerbyttor. Självräddning och säkerhet är fortfarande en central del för att få säkra barn i vattnet.

Vattenvana

Vattenvana är för barn från 4 år utan förkunskapskrav har vi stort fokus på att barnen ska bli trygga och bekväma i vattnet. Här tränar vi på att på ett lekfullt sätt bekanta oss med vattnet. I denna kurs tränar vi på att bubbla med munnen och näsan, doppa, hoppa, flyta samt introducerar förflyttning. Slutmplet är att få barn som känner sig trygga i vattnet där man sedan kan introducera simning på ett effektivt sätt.