Allmänna villkor

INFORMATION

- Badkompaniet är placerat i Stockholm och har organisationsnummer 969800-4570.


BOKNING

- Bokning av kurs sker på hemsidan eller via mail/telefon. I vissa fall kan vi även boka in er på plats i anläggningen.

- Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir inte överflyttad automatiskt till nästa kurs.

- Minst 4 bokningar krävs per grupp, vid färre bokningar än detta behöver vi boka om er till en annan dag och tid.

- Vi förbehåller oss rätten att ändra tid samt instruktör på kursen.

- Om vi behöver ställa in ett kurstillfälle på grund av exempelvis problem med anläggningen återkommer vi via mail med information om ersättningstillfälle. Om det blir nödvändigt förbehåller vi oss rätten att ändra dag, tid, anläggning samt instruktör.


OMBOKNING

- Ombokning till annan dag, tid eller anläggning kan ske före och efter kursstart i mån av plats. 


BETALNING

- Kurserna med start v.2 & 9 faktureras i samband med kursstart, kursen med start v.17 och framåt faktureras direkt med förfallodatum 15 dagar före kursstart. 

- Påminnelseavgift om 60 kr läggs på fakturan om betalningen inte är oss tillhanda på förfallodag. 


SÄKERHET

- Den vuxna som är med barnet har fullt ansvar för barnet vid och i vattnet. Barnet ska oavsett vattenvana aldrig lämnas obevakat. 

- Under lektionstid är deltagaren olycksfallsförsäkrad via Trygg-Hansa. 

- Vi rekommenderar alla föräldrar att lära sig hjärt- och lungräddning. 


ÅNGERRÄTT

- Då simskola räknas som fritids- och hobbyverksamhet under en bestämd tid gäller ej ångerrätt. 


AVBOKNING

- Avbokning upp till 14 dagar före första kurstillfället kan ske med full återbetalning. Avbokning efter detta återbetalas ej.

- Att ej närvara vid bokad kurs eller inte betala kursavgift för bokad kurs räknas inte som avbokad kurs. 

- Avbokning gäller först efter erhållen bekräftelse av Badkompaniet via mail. 


SJUKDOM

- Om en deltagare drabbas av en sjukdom som är oförutsägbar och som omöjliggör deltagande i simkursen kan man få pengarna tillbaka för resterande kurstillfällen. Detta förutsätter att man kan uppvisa läkarintyg med förklaring till varför deltagaren inte kan gå på simskola.


FRÅNVARO

- Vid frånvaro på grund av sjukdom, resa eller liknande behöver man inte meddela detta. Dessa tillfällen går ej att ta igen utan anses vara förbrukade. 

- Det är inte tillåtet att delta på simlektioner om barnet inte är friskt. Feber, öppna sår, diarré, ögoninflammation eller om barnet är allmänt hängig är orsaker att stanna hemma. 

 

HYGIEN

- Det är av högsta vikt att vuxna och barn över 1 år duschar. Detta är för barnens bästa då vi kan hålla lägre nivåer av kemikalier ju renare vi är. 

- Smycken och smink skall avlägsnas samt att håret ska vara uppsatt. 

- Badblöja ska användas under badbyxor på barn som annars använder blöja. 


KVARGLÖMDA SAKER

- Badkompaniet ansvarar ej för kvarglömda saker eller för personliga tillhörigheter i omklädningsrummet. 

 

GDPR

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar om dig som kund?

Vi samlar in och sparar de uppgifter ni fyller i vid bokning av kurs samt de uppgifter ni skickar via mail eller via vårt kontaktformulär. Dessa uppgifter är:
- Namn
- Personnummer
- Adress
- Mailadress
- Telefon nr
- Fullständigt namn och födelsedatum på barn under 18 år som ska delta på kurs. 

Av vilka skäl samlar vi in personuppgifter och hur använder vi dem?
- Vi använder uppgifterna för att hantera administration och fakturering.
- Ditt namn är ihopkopplat med personnummer för att undvika dubbletter i bokningssystemet. Målsmans personnummer behövs för fakturering.
- Adress används för att kunna adressera faktura.
- Mailadress behöver vi ha då vi kommunicerar främst via mail. Mailadressen används även för utskick av kommande händelser och reklam för Badkompaniet.
- Telefonnummer samlar vi in för att kunna nå ut vid brådskande händelser. Exempelvis inställda simlektioner på grund av yttre omständigheter.
- Barnets namn används till närvarolistor och personnumret likväl som målsmans personnummer används för att undvika dubbletter i bokningssystemet. 

Informationsskydd
- Vi säljer, överlämnar inte eller på annat sätt överför personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats.
Vi hanterar dina personuppgifter med största försiktighet och ingen utanför administrationen hanterar uppgifter förutom namn och telefonnummer som används av våra simlärare.


Avregistrering 
- Du kan närsomhelst kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi sparat om dig eller om du vill att vi raderar dem efter slutförd kurs. Kontakta oss på kontakt@badkompaniet.com